Skapa kontrolluppgifter (KU28) efter er emission i fem korta steg samt ge era investerar 15 % av investerat kapital tillbaka på skatten.

 

KOM IGÅNGKONTAKTA OSS

Vår systemlösning hjälper er genom fem korta steg upprätta kontrolluppgifter för investeraravdrag. Självklart hjälper systemet er även med att se till så att summorna blir korrekta samt att ej berättigade tecknare inte anges i kontrolluppgifterna.

Behöver ni hjälp med någon del, tveka inte att höra av er till oss så bistår vi er.

KU28

Blankett KU28 skall lämnas in årligen av alla företag som genomfört en kapitalisering / kontantemission där investerarna är berättigar till investeraravdrag. Kontrolluppgifterna som lämnas i KU28 kan lämnas antingen via skatteverkets webbtjänst om de understiger 50 till antalet (antalet tecknare) eller via en så kallad XML-fil. Investeraravdraget.nu hjälper er genom några korta steg skapa en korrekt XML-fil.

Investeraravdrag för noterade bolag

Investeraravdraget gäller för mindre företag. Bolag noterade på en Börs kvalificerar inte för nyttjandet av investeraravdraget, medan bolag som är noterade på en MTF (exempelvis Spotlight Stock Market, First Nirth och Nordic MTF) skall lämna in kontrolluppgifter gällande deras kapitaliseirngar om de uppfyller kraven.

15 procent i skatterabatt

Erhåll 15 procent tillbaka på skatten av er investering i mindre bolag genom att nyttja investeraravdraget. Även investeringar via ett ISK-konto medför att investeraren har rätt till investeraravdraget. Tecknat i en emission som ett mindre företag genomfört oaktat om det rör sig om ett onoterat företag eller företag noterat på en MTF, säkerställ att du erhåller din skatterabatt genom att bolaget i fråga skickar in kontrolluppgifter kopplade till investeraravdraget.

Vad är investerar­avdraget

Investeraravdraget är en skatterabatt som de som investerat i ett mindre företag kan erhålla.  Investeringen ska ha genomförts antingen i samband med företagets bildande eller vid en nyemission.

Förenklat kan investeraravdraget beskrivas som en 15 procentig skattesubvention av er investering

Hur fungerar tjänsten

Genom 5 korta steg kommer ni att kunna skapa kontrolluppgifter (KU28) kopplat till den emission ni genomfört.

  1. Ange kontaktuppgifter och generell information
  2. Ladda upp CSV-fil
  3. Kontrollera data
  4. Betalning
  5. Erhåll XML-fil

Investeraravdrag även för investeringar i noterade företag

Investeraravdraget gäller även för investeringar gjorda i mindre företag noterade på en MTF (likt Spotlight Stock Market, FirtsNorth och Nordic MTF). Ladda enkelt upp er tilldelningslista i system och använd det som grund för kontrolluppgifterna.

Skapa kontrolluppgifter samt ge era investerare 15 % av investerat kapital tillbaka

Investeraravdrag skapades för att stimulera investeringar i mindre företag samt på så sätt även öka riskviljan hos investerare. Investeraravdraget började att gälla den 1 december 2013 och avdraget gäller för fysiska personen som förvärvar andelar när ett företag bildas eller genomför en nyemission.

Investerare får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna med en maximal gräns om 650 000 kronor per person och år. Något som motsvarar 1,3 Miljoner kronor i investerat kapital. Investerares sammanlagda berättigade betalningar för avdraget uppgår till 20 miljoner kronor per företag och år

Kontakta oss

IAT Innovation Sweden AB

c/o Resultera i Redovisning
Stortorget 29
211 34  Malmö

040-797 57

info@investeraravdrag.nu

Skicka ett meddelande

9 + 1 =