Om oss

Vad vi gör och varför?

Investeraravdrag.nu är en del av bolaget IAT Innovation Sweden AB, org nr 559166-5004, med säte i Vellinge kommun, bildades under 2018. Bolagets drivs av Mikael Renck som sedan 2008 arbetat med små och medelstora bolag inom ekonomi- och finansområdet. En betydande del av hans arbete bestod av ägarrelaterade frågeställningar varpå idén tjänsten kom.

Vårt främsta mål är att förenkla företagande i Sverige. Att driva ett bolag kan vara betungande med all administration. Ägarfrågor är en viktig del av bolagets administration vilket det finns tydliga lagkrav kring hur de skall behandlas. Bolagsadministrativa ägarfrågor ses traditionellt sätt som komplicerade och invecklade vilket de delvis kan vara. Dock är en stor andel av frågeställningarna tydligt reglerade och går med det att systematisera. Vi på Investeraravdrag har skapat en systemlösning som kan minskar bolagets behov av specialisthjälp samtidigt som det minskar den tid bolaget behöver lägga på administrativa uppgifter.

Svenska kapitalmarknaden

En avgörande faktor för många bolags utveckling är huruvida ett bolag lyckas få ändamålsenlig finansiering. Vi har i Sverige en välfungerande kapitalmarknad för de bolag som väljer att göra en notering. Det finns för det fungerande börser och marknadsplatser avsedda för olika faser i ett bolags utveckling. Börserna och marknadsplatserna möjliggör för ägare att enkelt kunna köpa och sälja aktier i bolag samt ökar genomlysningen av bolagen. Vad som dock inte har varit känt är att även de investerare som investerar i bolag som är noterade på en MTF (Spotlight, FirstNorth och Nordic MTF) är berättigade till investeraravdraget. Därför har vi nu anpassat vår systemlösning så att man på ett enkelt sätt skall kunna skapa kontrolluppgifter trots att antalet investerare uppgår till ett stort antal. Något är vi unika med på marknaden.

Vi drivs av nytänkande och utveckling så tveka inte med att höra av er om det finns någon tjänst ni saknar med vårt system.