Vad kostar det?

 

 

Så fungerar tjänsten

Steg 1: Ange generell information om företaget och emissionen samt kontaktperson i ärendet
Steg 2: Ladda upp CSV-fil* med information om investerarna
Steg 3: Kontroller uppgiftena
Steg 4: Betalning
Steg 5: Erhåll XML-fil som kan laddas upp hos Skatteverket

KU28 – SKICKA IN KONTROLLUPPGIFTER FÖR INVESTERARAVDRAGET

Blankett KU28 skall lämnas in årligen av alla företag som genomfört en kapitalisering / kontantemission där investerarna är berättigar till investeraravdrag. Kontrolluppgifterna som lämnas i KU28 kan lämnas antingen via skatteverkets webbtjänst om de understiger 50 till antalet (antalet tecknare) eller via en så kallad XML-fil. Investeraravdraget.nu hjälper er genom några korta steg skapa en korekt XML-fil.

Erhåll 15 procent tillbaka på skatten av er investering i mindre bolag genom att nyttja investeraravdraget. Även investeringar via ett ISK-konto medför att investeraren har rätt till investeraravdraget. Tecknat i en emission som ett mindre företag genomfört oaktat om det rör sig om ett onoterat företag eller företag noterat på en MTF, säkerställ att du erhåller din skatterabatt genom att bolaget i fråga skickar in kontrolluppgifter kopplade till investeraravdraget.

Vanliga frågor

VAD ÄR INVESTERARAVDRAGET?

Investeraravdraget är en skatterabatt som de som investerat i ett mindre företag kan erhålla.  Investeringen ska ha genomförts antingen i samband med företagets bildande eller vid en nyemission.

Förenklat kan investeraravdraget beskrivas som en 15 procentig skattesubvention av er investering. Med andra ord investerar ni 100 000 kronor i ett bolag som uppfyller villkoren erhåller in 15 000 kronor tillbaka på skatten, givet att bolaget skickar in kontrolluppgifter till skatteverket (KU28) samt att investeraren begär om det i er deklaration (bilaga K11).

Måste vi skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket?

Ja, har ert bolag tagit in kapital under året samt bolaget i övrigt uppfyller villkoren för investeraravdraget så måste ni skicka in kontrolluppgifterna. Kontrolluppgifter skall som regel vara Skatteverket tillhanda senast den siste januari efterföljande år.

Vi har genomfört en IPO, kan vårt bolag uppfylla villkoren?

Investeraravdraget gäller för investeringar i bolag noterade på en så kallad MTF. Detta innebär att investeringar i bolag som är noterade på Spotlight (f.d. AktieTorget), First North och Nordic MTF berättigar dess investerare till investeraravdraget. Däremot, medför inte investeringar i bolaget noterat på en börs (Nasdaq Main market eller NGM) rätt för investerarna att nyttja investeraravdraget.

Alla våra investerare vill inte ta del av investeraravdraget, skall KU28 ändå skickas in?

Kontrolluppgifter för investeraravdrag skall ni ändå skicka in för de som är berättigade, sedan är det upp till investerarna att själva välja huruvida de vill nyttja avdraget eller ej. något investerarna själva kan välja när de upprättar sin privata inkomstdeklaration.

Vi har gjort en IPO, men  vi har inte uppgifter på de som tecknat i vår emission?

Kontakta din rådgivare som hjälpt er med emissionsarbetet. Den tilldelningslista som de skall ha upprättats kan ligga som underlag till kontrolluppgifterna.

Jag har en excel-fil över alla investerare, hur gör jag den till en csv-fil?

En excel fil kan enkelt sparas som en CSV-fil. Ni skall kunna välja “spara som” av excelfilen och där välja osv-format. Lyckas ni inte, tveka inte höra av er till oss så hjälper vi er.