Investeraravdrag emission

Har ert bolag tagit in kapital under året samt bolaget i övrigt uppfyller villkoren för investeraravdraget så måste ni skicka in kontrolluppgifter för kapitalanskaffningen. Kontrolluppgifter skall som regel vara Skatteverket tillhanda senast den siste januari efterföljande år.

 

Investeraravdrag emission

Kontrolluppgifter för investeraravdrag skall skickas in för de som är berättigade, sedan är det upp till investerarna att själva välja huruvida de vill nyttja avdraget eller ej. Något investerarna själva kan välja när de upprättar sin privata inkomstdeklaration.

Oavsett om ni är ett privat eller publikt bolag så kan det vara så att ni måste upprätta kontrolluppgifter gällande investeraravdrag efter en genomförd kapitalisering. Är ni osäker på ifall ert bolag berättigar era investerare till investeraravdraget läs mer om det här. Uppfylls villkoren så är det så att ni skall skicka in kontrolluppgifter enligt skatteverket.

Kontanta investeringar i ert bolag, givet att ni uppfyller villkoren, skall ligga som underlag till kontrolluppgifter (Ku28) till skatteverket. Uppgifter som skall lämnas innehåller information om investerarna samt deras investering. Uppgifterna skall lämnas årligen, vanligtvis senast i slutet av januari efterföljande år.

KU28

Kontrolluppgifterna som lämnas i KU28 kan lämnas antingen via skatteverkets webbtjänst om de understiger 50 till antalet (antalet tecknare) eller via en så kallad XML-fil. Investeraravdraget.nu hjälper er genom några korta steg skapa en korrekt XML-fil.

Genom att bolaget lämnar kontrolluppgifterna intygar företaget att den fysiska investeraren betalning för andelarna i företaget ligger till grund för investeraravdraget. Det åligger således företaget att kontrollera att villkoren är uppfyllda medan det sedan är upp till investerarna ifall de vill nyttja avdraget.

Vad är investeraravdraget?

Investeraravdraget är en skatterabatt som de som investerat i ett mindre företag kan erhålla.  Investeringen ska ha genomförts antingen i samband med företagets bildande eller vid en nyemission. Förenklat kan investeraravdraget beskrivas som en 15 procentig skattesubvention till era investerare.