Investeraravdrag noterat bolag

Kravet att skicka in kontrolluppgifter gällande investeraravdraget gäller även för bolag noterade på en MTF-plattform, likt Spotlight och First North

 

Investeraravdrag noterat bolag

Kontrolluppgifter för investeraravdrag skall alla bolag som uppfyller villkoren skicka in, sedan är det upp till investerarna att välja huruvida de vill nyttja avdraget eller ej.

Investeraravdrag noterat bolag

Investeraravdraget gäller för investeringar i bolag noterade på en så kallad MTF. Detta innebär att investeringar i bolag som är noterade på Spotlight (f.d. AktieTorget), First North och Nordic MTF berättigar dess investerare till investeraravdraget.

Däremot, medför inte investeringar i bolaget noterat på en börs (Nasdaq Main market eller NGM) rätt för investerarna att nyttja investeraravdraget.

Även om bolagen är noterade på en MTF så måste bolaget fortsatt uppfylla övriga villkor för investeraravdraget.

Kontrolluppgifter för investeraravdrag skall alla bolag som uppfyller villkoren skicka in, sedan är det upp till investerarna att välja huruvida de vill nyttja avdraget eller ej.

Investeraravdrag och investeringsform

Investeringar via en vanlig aktiedepå hos er bank medför inga hinder för investeraravdraget. Även investeringar genomförd via en så kallad ISK-depå berättigar investerarna  till investeraravdraget. Har investeringen genomförts via en kapitalförsäkring så är investeraren dock ej berättigad till avdraget.

Investeraravdraget och IPO

En kontant investering i ett bolags IPO på antingen Spotlight, First North eller Nordic MTF medför att investerarna kan erhålla 15% av investerat kapital tillbaka på skatten. För att investerarna skall erhålla denna skatterabatt så måste Bolaget dels skicka in kontrolluppgifter gällande investeraravdrag, samt de investerare som avser nyttja avdraget skall ange så i sin privata inkomstdeklaration.

Investeraravdraget och PP (Private Placement)

Inför en IPO (noteringsemission) är det vanligt att bolag genomför en PP. Även denna PP skall bolaget skicka in kontrolluppgifter till skatteverket för. Fördelen med investeraravdraget är att era investerare erhåller 15 procent av i er placerat kapital tillbaka på skatten. Kapital som investerarna skulle kunna placera i er kommande noteringsemission (IPO).