Investeraravdraget i praktiken

 

 

Investeraravdraget i praktiken

Vad är investeraravdraget?

Investeraravdraget är en skatterabatt som de som investerat i ett mindre företag kan erhålla.  Investeringen ska ha genomförts antingen i samband med företagets bildande eller vid en nyemission. Förenklat kan investeraravdraget beskrivas som en 15 procentig skattesubvention av er investering.

Kontrolluppgifter för investeraravdrag skall ni skicka in för de som är berättigade, sedan är det upp till investerarna att själva välja huruvida de vill nyttja avdraget eller ej. något investerarna själva kan välja när de upprättar sin privata inkomstdeklaration.

15 procent i skatterabatt

Erhåll 15 procent tillbaka på skatten av er investering i mindre bolag genom att nyttja investeraravdraget. Även investeringar via ett ISK-konto medför att investeraren har rätt till investeraravdraget. Tecknat i en emission som ett mindre företag genomfört oaktat om det rör sig om ett onoterat företag eller företag noterat på en MTF, säkerställ att du erhåller din skatterabatt genom att bolaget i fråga skickar in kontrolluppgifter kopplade till investeraravdraget.

KU28

Blankett KU28 skall lämnas in årligen av alla företag som genomfört en kapitalisering / kontantemission där investerarna är berättigar till investeraravdrag. Kontrolluppgifterna som lämnas i KU28 kan lämnas antingen via skatteverkets webbtjänst om de understiger 50 till antalet (antalet tecknare) eller via en så kallad XML-fil. Investeraravdraget.nu hjälper er genom några korta steg skapa en korrekt XML-fil. Genom att bolaget lämnar kontrolluppgifterna intygar företaget att den fysiska investeraren betalning för andelarna i företaget ligger till grund för investeraravdraget. Det åligger således företaget att kontrollera att villkoren är uppfyllda.