Kontrolluppgifter investeraravdrag

Företag som tagit emot kontant betalning för andelar i bolaget från fysiska personer samt uppfyller villkoren för investeraravdraget skall lämna in KU 28, kontrolluppgifter om investeraravdrag.

 

Kontrolluppgifter investeraravdrag

Upprätta kontrolluppgifter och ge era investerare 15 procent tillbaka på deras investering i er.

Kontrolluppgifter investeraravdrag, KU28, kan lämnas in på två sätt till Skatteverket. Antingen manuellt genom skatteverkets webb-tjänst om antalet är färre än 50 till antalet. Samt från och med 2015 kan uppgifterna även lämnas som en filöverföring i det säkra XML-formatet. Skatteverket tillåter inga andra digitala förfaringssätt. Bolaget skall i normalfallet lämna kontrolluppgifterna senast den 31 januari efter utgången av inkomståret. Kontrolluppgifter skall lämnas för det inkomståret som inbetalningen genomförts.

Genom att bolaget lämnar kontrolluppgifterna intygar företaget att den fysiska investeraren betalning för andelarna i företaget ligger till grund för investeraravdraget. Det åligger således företaget att kontrollera att villkoren är uppfyllda.

Kontrolluppgifterna skall innehålla information om de fysiska investerarna samt varje investerares underlag för avdraget (max 1 300 000 SEK). Även alla fysiska investerares sammanlagda betalning för andelar i bolaget skall anges (max 20 000 000 SEK). Tänk på att juridiska samt utländska personers betalningar inte är berättigat till investeraravdraget.

Låter ovan invecklat, var lugn. Vårt system håller reda på ovanstående regler kring summor samt att endast rätt investerare kommer med i i kontrolluppgifterna.

En ny regel från 1 januari 2016 är att befintliga aktieägare i bolaget inför kapitalanskaffningen inte är berättigade till investeraravdraget. Om investeraren eller en närstående till investeraren äger eller har under de senaste två åren ägt andelar i bolaget, är de ej berättigade till investeraravdraget. I vårt system kan ni enkelt söka upp samt exkludera dessa personer ur XML-filen.