KU28 vad är det?

KU28 är blanketten som skall användas för att lämna kontrolluppgifter gällande investeraravdrag

 

KU28 vad är det?

KU28, kontrolluppgifter investeraravdrag, kan lämnas antingen via skatteverkets webb-tjänst om det rör sig om en mindre mängd eller via en XML-fil (vid fler än 50) som vi kan hjälpa er skapa
KU28 är namnet på de kontrolluppgifter som bolaget måste skicka in till skatteverket senast den siste januari efterföljande år på bolagets genomförda berättigade nyemissioner / kapitaltillskott.

KU28 lämnas direkt i Skatteverkets e-tjänst. Om det rör sig om en mindre mängd uppgifter kan man ange uppgifterna direkt i webb-tjänsten annars måste ni överför uppgifterna via en XML-fil, som vi kan skapa åt er via 5 enkla steg. Fördelarna med förfaringssättet jämfört med tidigare sätt är att ni direkt blir notiserade om där är några fel i uppgifterna samt att ni får en kvittens på de lämnade uppgifterna. För att kunna lämna uppgifterna i skatteverkets e-tjänst krävs det att ni har en svensk e-legitimation, exempelvis Bank-ID.

Vad betyder det att lämna kontrolluppgifter?

Genom att företaget lämnar kontrolluppgifter kring investeraravdrag, KU28, så intygar företaget att de angivna fysiska personerna investerat i bolaget. Vårt system säkerställer åt er att ni endast lämnar uppgifter för fysiska svenska personer, något som är central då de lämnade summorna endast skall baseras på fysiska personers kapitaltillskott. Företaget intygar vidare att de villkor som föreligger med investeraravdraget är uppfyllda.

Vilka uppgifter skall anges i KU28?

Uppgifter som skall anges för varje investerare i kontrolluppgifterna till skatteverket är: Namn, personnummer, address, huruvida investeraren är delägare i ett fåmansbolag, underlag för investeraravdrag samt totalt underlag för investeraravdrag. Underlagen för investeraravdrag hjälper vårt system er att beräkna då det vid större emissionen med både berättigade och icke berättigade tecknare kan bli komplext att beräkna. Vidare kontrollerar systemet så att personnummer är korrekt angivna samt att all information finns med. Vidare sorterar systemet automatisk bort tecknare som ej är berättigade till avdraget.