Villkor Investeraravdrag

För att investeringar i bolaget skall berättiga för investeraravdrag krävs att bolaget uppfyller ett antal villkor.

 

Regler Investeraravdrag

Villkor investeraravdrag – Företaget

Följande villkor måste bolaget uppfylla för att en investering i bolaget skall berättiga till investeraravdraget:

 1. Först och främst måste bolaget i fråga vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller utländska bolag (inom EES eller stat som Sverige har skatteavtal med) som motsvarar svenska aktiebolag eller svenska ekonomiska föreningar och som har ett fast driftställe i Sverige.
 2. Företaget måste vara av mindre storlek. Med mindre storlek menas:
  1. Antalet medelanställda skall vara lägre än 50.
  2. Nettoomsättning och balansomslutning som understiger 80 miljoner kronor.
  3. Företaget får maximalt till 25 procent ägas direkt eller indirekt av ett offentligt organ.
  4. Företaget får inte handlas på en reglerad marknad (exempelvis Nasdaq)
 3. Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol eller stålindustrin.
 4. Företaget skall bedriva verksamhet samt ha löneunderlag om minst 300 000 kronor vid utgången av betalningsåret eller vid utgången beskattningsåret därefter.
 5. Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
 6. Företaget får inte ha lämnat visa sorters värdeöverföringar de senaste två beskattningsåren.
 7. Företaget får under de senaste två åren inte gjort visa typer av förvärv.

Villkor investeraravdrag – Investerare

Följande villkor måste investeraren uppfylla för att en investering i bolaget skall berättiga till investeraravdraget:

 1. investeraren är skatteskyldig i Sverige.
 2. investeraren är fysisk person.
 3. Betalning skall ha erlagts kontant för investeringen.
 4. Investeringen har genomförts vid en nyemission, bolagsbildning eller köp av lagerbolag.
  1. Investering i ekonomisk förening skall ha gjorts genom medlemsinsats eller förlagsinsats.
 5. Andelarna innehas vid betalningsårets utgång.
 6. Investeraren eller närstående till densamma, får ej ha ägt andelar i bolaget under de två beskattningsåren innan året då inbetalningen gjordes.